fbpx

NRoP Adventný kalendár – deň 24 – vianočný špeciál

Pavol Benčík odišiel v roku 2003 z manažérskeho postu v korporácii a začal sa naplno venovať svojej veľkej láske – vareniu. Začínal jednou malou reštauráciou, ktorá dodnes poskytuje pod značkou Al Trivio svoje služby verným zákazníkom v Tatracentre v Bratislave. Za 16 rokov vybudoval jednu z najväčších gastro spoločností na Slovensku. Bencik Culinary Group vlastní sieť à la carte reštaurácií, prémiových samoobslužných reštaurácií v business a shopping centrách. Okrem toho samostatnú cateringovú divíziu Party Guru Catering pod vedením Executive Chef Jozefa Preisingera a cukrárenskú divíziu aj s cukrárňou CrémeChic. Minulý rok úspešne vstúpil na český trh so známym konceptom Vapiano. Pavol je okrem úspešného manažéra aj vášnivým kuchárom. Preto sme veľmi radi, že nám v dnešnej špeciálnej štedrovečernej epizóde porozprával ako uvariť tú najlepšiu kapustnicu na vianočný stôl. Popri varení v jeho reštauráciii Carnevalle v Bratislave sme sa zároveň porozprávali o výzvach podnikania v gastro biznise na Slovensku a v Čechách.

Vianočná kapustnica od mamy (Pavla Benčíka):

Ingrediencie na 5-6 l hrniec:

 • 2 kg kyslej kapusty (aj s vodou)
 • 1 kg mäsa pokrájané na kocky (krkovička, karé, pliecko alebo chudý bôčik prípadne mix)
 • 500 g – 750 g údené mäso (obvariť)
 • 2 až 3 ks klobásky
 • 2 až 3 ks väčšie cibule 
 • bravčová masť
 • červená paprika
 • rasca drvená
 • bobkový list
 • borievka
 • soľ
 • korenie nové
 • korenie mleté
 • sladká paprika
 • hrsť sušených hríbov
 • hrsť sušených sliviek

Postup v skratke:

Sušené hríby namočíme do čistej vody na 10-15 minút. 2 až 3 väčšie cibule pokrájame na kocky a opražíme na bravčovej masti do sklovita, pridáme červenú papriku a nakrájané mäso. Mäso necháme zatiahnuť a pridáme horúcu vodu. Postupne pridávame vodu z kyslej kapusty (ja zásadne neumývam). Keď je mäso (prisoliť) do polovice mäkké, pridáme kyslú kapustu. Následne zalejeme vodou aby bola cca 2 cm nad surovinami. Pridáme pokrájané klobásky a údené mäso. Varíme asi 2 hod a priebežne ochutnávame. 10 minút pred koncom pridáme hrsť namočených hríbov a hrsť sušených sliviek. Varíme ešte asi 1/2 hodiny.

Ak chce niekto zahustiť, pridáme 1 až 2 nastrúhané surové zemiaky (prípadne múku). Podávame s kyslou smotanou.

Dobrú chuť!

Reštaurácia Carnevalle, Hviezdoslavovo námestie, Bratislava – http://www.carnevalle.sk/
Bencik Culinary Group – http://bencikculinary.sk/
Al Trivio, Hodžovo námestie, Bratislava (Tatracentrum) – http://altrivio.sk/tatracentrum/en/

Podcast NA ROVINU O PODNIKANÍ pripravujeme v spolupráci so spoločnosťou PROSIGHT Slovensko. Každé dva týždne prinášame začínajúcim podnikateľom inšpirácie, praktické rady a návody v obchodnej, daňovej aj finančnej oblasti.

O PROSIGHT Slovensko – https://www.prosight.sk/o-nas
O PROSIGHT Academy – https://www.prosight.sk/prosight-academy
Verejné prednášky NA ROVINU (Facebook stránka) – https://www.facebook.com/narovinu

Podcast NA ROVINU O PODNIKANÍ – www.narovinu.online

O moderátorovi
Viliam Bendík je zakladateľom a CEO spoločnosti BENDIK FILMS. 12 rokov pôsobil ako manažér v nadnárodných spoločnostiach T-Mobile a Microsoft. V roku 2013 sa rozhodol, že definitívne zavesí manažérsku profesiu na klinec a odišiel zo sveta korporácií. Založil si malú spoločnosť, ktorá sa venuje strategickému poradenstvu pre menšie a stredné firmy. Popri práci sa začal venovať svojim starým koníčkom – horám, fotografii a filmu.

1 komentár k “NRoP Adventný kalendár – deň 24 – vianočný špeciál

Diskusia je uzatvorená.

Podmienky súťaže

Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže realizované v rámci internetového portálu www.narovinu.online (ďalej len „narovinu.online“), pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich.

Podmienky účasti

Súťaže sú určené všetkým návštevníkom portálu.
Súťaž trvá do 29.09.2023.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pokiaľ v osobitných podmienkach nebola určená minimálna veková hranica 18 rokov, ktorá splní všetky osobitné podmienky súťaže zverejnené na portáli narovinu.online. Formu prihlásenia sa do súťaže určujú osobitné podmienky súťaže.

Podmienky získania a odovzdania výhry

Výhercom sa stáva osoba, ktorá riadne vyplnila formulár a poskytla všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu a bola za výhercu vyhlásená.

Výherca bude o výhre informovaný mailom, resp. telefonicky. Ak bude mailom vyzvaný k prevzatiu ceny, resp. poskytnutiu dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 10 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech prevádzkovateľa portálu.

Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými alebo osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o predĺženie tejto lehoty nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.

Web narovinu.online nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postupuje narovinu.online na výhercu.

Účasťou v súťaži účastník súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.

Ochrana osobných údajov

Účastníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú prevádzkovateľovi portálu narovinu.online a spoločnosti PROSIGHT Academy s.r.o. svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail …), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení.

Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže, odovzdania výhry, a propagácie ďalších súťaží, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby web narovinu.online zaznamenal osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávali, zhromažďovali, usporadúvali, vyhľadávali, prehľadávali, kombinovali, preskupovali.

Účastníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú prevádzkovateľovi portálu narovinu.online a spoločnosti PROSIGHT Academy s.r.o. svoj výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, PSČ, mobilné telefónne číslo a e-mailová adresa na účel informovania o produktoch, inováciách a službách ako aj na iné marketingové aktivity.

Účastník súťaže súhlasí a berie na vedomie, že jeho e-mailovú adresu môže prevádzkovateľ portálu narovinu.online poskytnúť obchodným partnerom súťaží a sponzorom za účelom rozposielania reklamných ponúk.

Prevádzkovateľ portálu narovinu.online sa zároveň zaväzuje neposkytnúť osobné údaje s výnimkou e-mailovej adresy účastníka súťaže tretím osobám, s výnimkou osobných údajov výhercov, ktoré môže poskytnú partnerom za účelom dodania výhry.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaží. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný.

Narovinu.online zodpovedajú za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Výhra a výhody získané v súťažiach na narovinu.online nie sú právne vymáhateľné.

Narovinu.online si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

Narovinu.online si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

Súťažiaci – dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

Súťažiaci má právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov.

Daňové povinnosti

Za splnenie prípadných daňových povinnosti je zodpovedný výherca, ktorý je povinný pri zdanení výhry postupovať v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

Ďakujeme, že si sa zaregistroval a zapojil sa do súťaže.

Pre istotu si skontroluj aj spam a priečinok reklamy ;)

Ďakujeme, že si sa zaregistroval. V tvojej emailovej schránke nájdeš link na sledovanie livestreamu.

Pre istotu si skontroluj aj spam a priečinok reklamy ;)