fbpx

NRoP 007: Živnosť alebo sro? Prvé kroky do sveta podnikania vedú cez založenie firmy

Branislav Kováč, vyštudoval dve vysoké školy. Ekonomickú univerzitu vo Viedni a neskôr pokračoval v štúdiu na Slovensku, konkrétne na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde ukončil špecializačné štúdium „Ohodnocovanie majetku podnikov“, a na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, ktoré ukončil s titulom Mgr.

V súčasnosti je partnerom a konateľom spoločnosti VGD SLOVAKIA s. r. o., daňovo poradenskej a audítorskej spoločnosti, kde vedie daňové a právne oddelenie. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť medzinárodného zdaňovania, fúzií, akvizícií, transferového oceňovania, DPH a priamych daní. Okrem iného je členom prezídia slovenskej komory daňových poradcov (SKDP).

Tipy o tom, čo musíte urobiť na začiatku pokiaľ sa chcete stať podnikateľom sa dozviete v tejto epizóde podcastu.

Web spoločnosti VGD Slovakia s.r.o. – https://sk.vgd.eu

Nexia International – https://www.nexia.com

Zaujímavé linky z podcastu:

Obchodný register SR – https://www.orsr.sk

Živnostenský register SR – https://www.zrsr.sk

Ústredný portál verejnej správy – https://www.slovensko.sk

Podcast NA ROVINU O PODNIKANÍ je doplnením interaktívneho vzdelávacieho ekosystému spoločnosti PROSIGHT Slovensko:

O PROSIGHT Slovensko – https://www.prosight.sk/o-nas
O PROSIGHT Academy – https://www.prosight.sk/prosight-academy
Verejné prednášky NA ROVINU (Facebook stránka) – https://www.facebook.com/narovinu/
Podcast NA ROVINU O PODNIKANÍ – www.narovinu.online

2 komentáre k NRoP 007: Živnosť alebo sro? Prvé kroky do sveta podnikania vedú cez založenie firmy

 1. Peter Vrabel píše:

  Dobrý deň, ďakujeme za otázku. Posielam odpoveď od p. Kováča.

  Dobrý deň pani Eva,

  vo všeobecnosti je možné konštatovať, že výber medzi podnikaním prostredníctvom živnosti a s.r.o. závisí od konkrétnych faktorov a finančných výsledkov podnikania. Ako ste písali, Váš manžel momentálne podniká prostredníctvom živnosti na rôznych stavbách v zahraničí pre rôzne spoločnosti ako zvárač. Všeobecne, ak sú finančné výsledky Vášho manžela v živnosti už dlhodobejšie pozitívne a jeho príjmy sa zvyšujú a očakáva, že týmto trendom bude ďalej pokračovať, založením s.r.o. môže optimalizovať svoje daňové a odvodové povinnosti na Slovensku zákonným spôsobom. Na druhej strane je potrebné pri založení s.r.o. myslieť aj na to, že jeho administratívna záťaž oproti už prebiehajúcej živnosti bude náročnejšia, t.j. je povinnosť spísať zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu, požiadať o zápis do ORSR a s tým spojené poplatky, povinnosť viesť podvojné účtovníctvo, zvolávať aspoň 1x ročne valné zhromaždenie a mať z neho oficiálny zápis a pod. Uvedené by znamenalo aj zvýšenie doterajších nákladov, ktoré predtým nemal potrebu vynakladať. Taktiež režim zdanenia a odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní sa pri živnosti a s.r.o. významne odlišujú. Založenie obchodnej spoločnosti by sme vo všeobecnosti videli ako výhodu iba v tom prípade, ak príjem z podnikania sa očakáva na dlhodobej úrovni s tendenciou rastu jeho príjmov a dlhodobou spoluprácou s obchodnými partnermi, resp. je očakávaná participácia na „väčších“ projektoch. Zároveň by sme chceli poukázať na fakt, že Váš manžel poskytuje služby zvárania na rôznych stavbách v zahraničí, z čoho mu za určitých zákonom stanovených podmienok môže vzniknúť stála prevádzkareň v zahraničí, ktorá by mohla mať vplyv na ďalšie zdanenie príjmov zo stálej prevádzkarne v zahraničí. Uvedené platí pre prípad fyzickej osoby – podnikateľa ako aj obchodnej spoločnosti s.r.o.

  Podnikateľská činnosť Vášho manžela môže mať rôzne daňové a odvodové špecifiká o ktorých sa vo svojej odpovedi nezmieňujete a tieto okrem iného môžu mať významný vplyv na posúdenie či by v konkrétnom prípade bola vhodná živnosť alebo s.r.o. pre výkon jeho podnikania. Prosíme, neváhajte sa obrátiť na tím našich špecialistov, ktorí sú Vám v tejto oblasti nápomocní a dokážu odhaliť riziká, ako aj objaviť príležitosti daňovej optimalizácie šité na mieru práve pre podnikanie Vášho manžela.

  S pozdravom
  Branislav Kováč
  Partner

  VGD SLOVAKIA s. r. o.
  office Bratislava
  Moskovská 13, 811 08 Bratislava
  T +421 2 6720 2235
  http://www.vgd.eu
  http://www.nexia.com

 2. Eva píše:

  So záujmom som si vypočula vašu reláciu ,, živnosť alebo s.r.o“ V súčastnosti sa môj manžel práve rozhoduje o tom, či si má založiť s.r.o. Ak mám byť úprimná, vôbec nie som múdrejšia. Už niekoľko rokov pracuje na slovenskú živnosť ako zvárač v zahraničí na rôznych stavbách pre rôzne firmy. Väčšinou pre slovenské firmy, v súčasnosti pre nemeckú firmu. Je preňho lepšia s.r.o – čka, alebo má ostať pri živmosti? Prosím poraďte nám. Ďakujem

Diskusia je uzatvorená.