Pre nepočujúcich:  Úver na bývanie za 1 % bude čoskoro minulosťou 

Hosť: Ing. Tomáš Lamprecht /, Web 
Moderátor: Ing. Martin Šaffa / LinkedIn , FacebookInstagramWeb 

Epizóda NRoPE 48audio

Prepis

Martin Šaffa: Pri počúvaní podcastu NA ROVINU o peniazoch vás víta Martin Šaffa a dnes u nás vítam riaditeľa Štátneho fondu rozvoja bývania, Ing. Tomáša Lamprechta. Pán Lamprecht, vitajte. 

Tomáš Lamprecht: Ďakujem pekne, pekný deň. 

Martin Šaffa: Štátny fond rozvoja bývania oslávil v júni 27 rokov a dnes sa spoločne pozrieme na to, či v časoch, keď hypotéky stoja okolo piatich percent, je stále možné získať úver na bývanie za jedno či dve percentá. Pozrieme sa na to, pre koho sú tieto úvery určené, aké sú podmienky a mnoho iného. Tak poďme rovno na to. Pán riaditeľ, skúste na úvod nejako všeobecne povedať, čo vlastne Štátny fond (ŠFRB) všetko robí? 

Tomáš Lamprecht: Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) funguje, ako ste spomenuli, 27 rokov. Je to rozpočtová organizácia a poskytujeme úvery do oblasti bývania, zateplenia bytových budov, pre fyzické osoby, výstavbu nájomných bytov, zariadení sociálnych služieb a ubytovacích domov. Takže toto je hlavná priorita a hlavné portfólio, ktoré financujeme. 

Martin Šaffa: Áno, ja som si vás dnes zavolal najmä kvôli téme takzvaných mladomanželských pôžičiek alebo pôžičiek pre osamelých rodičov. Dotkneme sa oboch týchto tém. Spýtam sa priamo na úvod – je možné dnes získať úver na bývanie za jedno percento? 

Tomáš Lamprecht: Dnes, tento rok ešte áno. Avšak pripravujeme novelu legislatívy, respektíve Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania už bol schválený. Čakáme na schválenie vyhlášky ako vykonávacieho predpisu. Takže pravdepodobne sa úrokové sadzby zjednotia, ale dnes ešte je možné podávať žiadosti a získať úver na úrovni jedného percenta na 40 rokov. 

Martin Šaffa: Fantastické, a teda po tej novelizácii by mali byť aké vysoké úroky? 

Tomáš Lamprecht: Pravdepodobne pôjdeme na dve percentá pre všetky účely podpory, čo sa týka fyzických osôb. 

Martin Šaffa: OK, lebo keď si to len tak rýchlo hádžem do kalkulačky, tak dnes pokiaľ si človek zoberie hypotéku vo výške 100000 € za 4,5 %, tak má splátku niečo cez 500 € mesačne. A pri úroku 2 % by bola tá splátka niekde pod 370, takže tá úspora je veľká. Ako ste na tom s počtom žiadostí? Stíhate to vybavovať? Majú o to ľudia záujem, vedia o tom vôbec? 

Tomáš Lamprecht: Musím povedať, že počet žiadostí sa za posledné obdobie zvýšil dosť razantne oproti predošlým obdobiam, kde sme mali možno 50 žiadostí, z toho sme schválili možno 20. Dnes sme na úrovni myslím, že 100 žiadostí a stále je možné ich podávať do konca septembra. Takže ten záujem je podstatne vyšší vzhľadom na to, čo sa udialo na trhu, a hypotekárne úvery išli výrazne vyššie. Takže myslím si, že stále sú tie naše produkty atraktívne. A myslím, že sú viac atraktívne v dnešnej dobe ako v minulosti. 

Martin Šaffa: Súhlasím. Jednoznačne áno. A keď ste teraz spomenuli, že je možné žiadosti podávať do konca septembra, tak čo sa stane po 1. októbri? 

Tomáš Lamprecht: Po 1. októbri je zastavené podávanie žiadostí, nakoľko zákon hovorí o tom, že my musíme rozhodnúť o žiadosti do konca kalendárneho roka. To znamená ďalšie podávanie žiadostí potom bude od 15. januára. Čiže vždy je tam nejaký termín nastavený zo zákona. Od 15. januára do konca septembra je možné podávať žiadosti. Tak, aby sme stihli rozhodnúť do konca roka, lebo rozhodujeme nielen o žiadostiach fyzických osôb, ale rozhodujeme aj o ostatných žiadostiach – nájomné byty, zariadenia sociálnych služieb a ubytovacie domy. Takže aby sme to všetko stihli poschvaľovať do konca roka. 

Martin Šaffa: Rozumiem. Keď sa teraz pozrieme na to aktuálne fungovanie mladomanželských pôžičiek, tak s akým rozpočtom vlastne narábate, a koľko z toho rozpočtu je aktuálne v tomto roku vyčlenených práve na mladomanželské pôžičky a pôžičky pre osamelých rodičov? 

Tomáš Lamprecht: Čo sa týka predošlých rokov, tak tie žiadosti, ktoré sme poschvaľovali, boli niekde na úrovni 1,2 – 1,3 milióna, čiže do dvoch miliónov €, dnes môžem konštatovať, že je záujem podstatne vyšší. Požiadavka na obstaranie bytu do vlastníctva fyzických osôb dnes predstavuje sumu 4,6 milióna a mladomanželské pôžičky 8000000, takže sme niekde úplne inde ako v predošlom období. Čo sa týka schválených žiadostí k dnešnému dňu, tak pre fyzické osoby máme schválených 26 žiadostí v objeme 2,7 milióna a mladomanželské žiadosti – 47 žiadostí v objeme 4,8 milióna, takže sme rádovo niekoľko 100 percent vyššie ako v minulosti. Rozpočet sme navýšili na úroveň 17000000 pre tento rok a máme ešte k dispozícii niečo cez 9000000. 

Martin Šaffa: A viete už aj to, aký bude rozpočet na budúci rok na tieto typy úverov na bývanie? 

Tomáš Lamprecht: Myslím, že už je rozpočet nastavený. Dnes vám neviem povedať presnú sumu, ale budeme vychádzať z predpokladu záujmu, aký bol tento rok. Ale musím povedať, čo sa týka rozpočtu, tak keby sa aj prípadne stalo, že žiadostí je viac, ako je rozpočet schválený, tak vieme operatívne navýšiť finančné zdroje a presunúť peniaze do výdavkovej časti rozpočtu. Takže to nie je problém. 

Martin Šaffa: Vy spadáte priamo pod ministerstvo financií, alebo kto je vlastne zriaďovateľ? Kto dopĺňa kasičku? 

Tomáš Lamprecht: Zriaďovateľ je ministerstvo dopravy. 

Martin Šaffa: OK, tak poďme sa teraz porozprávať a skúste, prosím, vysvetliť našim poslucháčom a divákom, že čo je to tá mladomanželská pôžička, a či o ňu môžu žiadať len mladomanželia, ktorí sa zobrali minulú sobotu, alebo aké sú podmienky? 

Tomáš Lamprecht: Čo sa týka mladomanželskej pôžičky, sú to mladomanželia do 35 rokov, ktorí sa zobrali najviac 36 mesiacov pred podaním žiadosti. Čiže toto je základná charakteristika. Samozrejme, musia dokladovať príjem. Príjem nesmie byť väčší ako 5-násobok životného minima. Mladomanželská pôžička slúži na kúpu alebo výstavbu bytu. Čiže sú tam 2 účely – buď idem do kúpy, alebo do výstavby bytu, alebo si môžem obstarať aj rodinný dom do 120 . Čiže treba ešte povedať, že sú zo zákona stanovené podlahové plochy, ktoré nesmú byť prekročené. Pokiaľ sa bavíme o kúpe bytu, tak nesmie byť väčší ako 80 vrátane podlahovej plochy balkóna, loggie, terasy, alebo obstaranie, kúpa, výstavba rodinného domu do 120 . Toto sú kritériá, ktoré musia byť splnené. Výška úveru, ktorú sme poskytovali, alebo ktorú poskytujeme tento rok, je maximálne 120000. Pokiaľ je daná nehnuteľnosť drahšia, tak je možné zo strany žiadateľa si tento rozdiel doplatiť. 

Martin Šaffa: Bez ohľadu na výšku? To znamená, že ak spĺňam podmienku svadba pred maximálne tridsiatimi šiestimi mesiacmi, byt do 80 , ale stojí povedzme, že 200, tak je v poriadku, ak si ten človek doplatí aj 80000? 

Tomáš Lamprecht: Je to možné. Ale nemyslím si, že je to úplne reálne. My sme limitovaní tou výškou úveru, čo je dnes 120000. Keď sa pozrieme na legislatívu, ktorú sme pripravili v spolupráci s ministerstvom dopravy, tak limity sme dvihli zo 120000 na 180. Dnes je to v schvaľovacom procese, čo sa týka vyhlášky, ako som spomenul. Takže pevne verím, že to do konca septembra bude schválené, a ideme na vyššie limity. Vzhľadom na to, že aktuálna situácia na trhu je, aká je, ceny bytov mierne vzrástli, tak aby sme reagovali na stavebný trh. 

Martin Šaffa: To je skvelý nápad. A výška úveru môže byť do 100 % z hodnoty nehnuteľnosti, alebo ak si zoberiem 120000, tak byt musí mať vyššiu hodnotu ako 120000? 

Tomáš Lamprecht: Hodnota zabezpečenia musí byť 1,3-násobok požadovaného úveru, čiže musí byť vyššia hodnota, samozrejme. 

Martin Šaffa: Čiže pre ľudí, ktorí to poznajú z toho bankového žargónu, to takzvané LTV (loan to value) pomer zabezpečenia k úveru do 70 %. 

Tomáš Lamprecht: Áno. 

Martin Šaffa: Rozumiem. Ako sa posudzuje príjem, ak sa stále bavíme o mladomanželoch? Povedzme, že majú aj dieťa. Tak ako sa posudzuje príjem, pokiaľ sú – berme taký jednoduchý príklad – zamestnaní títo ľudia? 

Tomáš Lamprecht: Pokiaľ sú zamestnaní, musia dokladovať príjem za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti. Príjem sa kontroluje predložením daňového priznania, čiže potvrdenie o príjme, z ktorého vychádzame. Čiže všetky príjmy, ktoré má daná domácnosť, tak sa započítavajú do príjmu. Môžeme si povedať potom, koľko by mala mať domácnosť, respektíve koľko je maximum, aby nepresiahli. Keďže sa bavíme o 5-násobku životného minima. Pokiaľ je to trojčlenná domácnosť – dve plnoleté osoby a jedno dieťa, tak by nemali presiahnuť príjem 2800 € v čistom. 

Martin Šaffa: 2800… A pokiaľ to dieťa ešte nie je? 

Tomáš Lamprecht: Pokiaľ sa bavíme o dvoch plnoletých osobách v domácnosti, tak je príjem maximálne 2200 v čistom. 

Martin Šaffa: A čo všetko sa do toho príjmu ráta? Povedzme, že niekto mal koncom minulého roka PN-ku, alebo mal nejaké iné typy príjmov. Čo všetko akceptujete ako príjem? 

Tomáš Lamprecht: Všetky príjmy, ktoré teda poberal, ktoré dostala fyzická osoba, tak sa započítavajú ako príjem žiadateľa. 

Martin Šaffa: Dobre, takže pokiaľ ľudia splnia podmienky, ktoré ste spomenuli, tak môžu dostať dnes – ešte do konca septembra – úver s úrokovou sadzbou 1 % na ako dlho? 

Tomáš Lamprecht: Na 40 rokov. Úroková sadzba je garantovaná, to znamená, nie je nejaká fixácia, refixácia ako v komerčných bankách. Čiže úroková sadzba je fixná počas celej doby splácania úveru na celých 40 rokov. 

MS. Aká je maximálna splatnosť? Je to obmedzené vekom do šesťdesiat päťky povedzme? 

Tomáš Lamprecht: Do 65 rokov, aby vychádzala splatnosť. 

Martin Šaffa: Jasné. Čo stojí takýto úver okrem úroku? Banky si účtujú často poplatok za poskytnutie úveru. Je niečo podobné aj u vás? 

Tomáš Lamprecht: U nás je vedenie účtu bez poplatku, respektíve účty sú vedené v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke. Čiže tu sa otvárajú čerpacie účty, sú vedené bez poplatku, čiže nie sú ani žiadne spracovateľské poplatky. Naozaj človek spláca iba úver, ktorý si požičia. 

Martin Šaffa: A ak zoberieme možno takú komplikovanejšiu situáciu, a to je, že človek nie je zamestnanec, ale povedzme podniká. Má živnosť alebo s.r.o.-čku, tak ako sa ti príjmy posudzujú u týchto žiadateľov? 

Tomáš Lamprecht: Pokiaľ je živnostník, tak, samozrejme, tiež skúmame jeho príjem, ktorý dokladuje daňovým priznaním, ako som spomenul za predchádzajúci kalendárny rok. Musí mať príjem za minimálne 6 mesiacov v predošlom kalendárnom roku, nie menej. Aby to nebolo tak, že dnes si niekto umelo vytvorí príjem mesiac pred podaním žiadosti a podobne, aby v tom predchádzajúcom roku bol naozaj zamestnaný aspoň 6 mesiacov. 

Martin Šaffa: Počul som, že samotná dĺžka procesu oproti štandardným bankám je niekedy násobne dlhšia. Povedzme, že v bankách je ten proces schvaľovania záležitosť týždňa, dvoch týždňov. Ako dlho trvá ten proces z vašej strany? 

Tomáš Lamprecht: Súhlasím s vami. Je takáto skutočnosť, že ten proces je o niečo dlhší ako v komerčných bankách, nakoľko sa žiadosti predkladajú na príslušnom mestskom úrade v sídle kraja. To znamená tieto žiadosti skontroluje mestský úrad, následne ich posiela k nám na centrálu na Štátny fond rozvoja bývania. Ďalej my skúmame, či sú splnené zákonom stanovené podmienky, a rozhodujeme o žiadosti. Ten schvaľovací proces od podania žiadosti do rozhodnutia by som povedal, že trvá do mesiaca. A následne, pokiaľ je vyhovené a odošleme rozhodnutie o priznaní podpory, tak pripravujeme úverovú zmluvu, čiže aj tu treba počítať s nejakým časom. My máme na odoslanie úverovej zmluvy myslím, že 30 dní. Úverové zmluvy sú robené formou šablóny, avšak vždy sa do nich dávajú špecifické podmienky, čiže nehnuteľnosť a podobne. Takže celkový proces povedal by som, že trvá okolo 60 – 65 dní. 

Martin Šaffa: Čiže keď sa bavíme o peniazoch na rovinu v našom podcaste, tak je dobré tých prípadných žiadateľov upozorniť na to, že je vhodné sa s kupujúcim dohodnúť na tom, že ten proces môže trvať 2 – 3, niekedy 4 mesiace, aby si možno našli tých predávajúcich, ktorí sú ochotní čakať? 

Tomáš Lamprecht: Áno. Toto býva často problém, že tie kúpne zmluvy sú zle nastavené a termín vyplácania je príliš krátky a nestíhame. Potom požadujeme dodatok ku kúpnej zmluve, kde sa zmení termín vyplatenia ceny. Treba povedať, že aj my máme zákonom stanovené lehoty, čo znamená, že tá žiadosť u nás nemôže ležať pol roka, ako sa to možno deje na iných úradoch, kde vám pol roka, rok nikto neodpovie. Takže my máme zo zákona stanovenú lehotu 60 dní na rozhodnutie o tom, či dostanete alebo nedostanete podporu. Keď sa vrátim ešte niekoľko rokov dozadu, tak tá lehota bola 110 dní, takže tú sme tiež skrátili v podstate o polovicu. Takže dnes o žiadosti rozhodneme do 60-tich dní najneskôr a následne sa pripravuje tá úverová zmluva, ktorú som spomína, čo je zhruba 30 dní. Takže ten proces je okolo dvoch – troch mesiacov maximálne. 

Martin Šaffa: Čo sa stane potom, keď je tá úverová zmluva už podpísaná? Sú v nej nejaké špecifické podmienky čerpania? Je to podobné ako pri bankách, že vyžadujete, aby bola daná nehnuteľnosť poistená a poistka vinkulovaná v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania? 

Tomáš Lamprecht: Jasné. Toto všetko musí byť zabezpečené, takže je to v podstate ten istý proces ako pri bankách. 

Martin Šaffa: To znamená, že tie úvery sú s takzvanou ťarchou na liste vlastníctva? 

Tomáš Lamprecht: Áno. 

Martin Šaffa: Pre poslucháčov to znamená, že ak niekto (banka alebo v tomto prípade ŠFRB) poskytne úver, tak vy daný byt nedokážete predať bez súhlasu inštitúcie, ktorá tú ťarchu má, lebo to je vlastne vaše akoby jediné ručenie toho úveru. 

Tomáš Lamprecht: Presne tak. Čiže vyžadujeme byť záložný veriteľ prvý v poradí. Čiže ak sa bavíme aj o tom, že niekto si nejakým spôsobom dofinancuje nehnuteľnosť, povedzme aj nejakým iným komerčným úverom alebo inými zdrojmi, tak určite musí byť Štátny fond rozvoja bývania v prvom poradí ako záložný veriteľ. 

Martin Šaffa: A s čím sa možnože stretávate v praxi, kde ľudia robia chyby? Na čo by sme upozornili, na čo si majú dávať pozor? 

Tomáš Lamprecht: Niekedy sa stáva, že nie sú doložené všetky potrebné doklady, chybne vyplnené tlačivá a podobne. Takže bežné chyby v písaní, ale to sú veci, ktoré odstraňujeme, požadujeme, komunikujeme s klientom, takže tu nevidím zásadný problém. Najčastejšie si myslím, že sú to kúpne zmluvy, o ktorých sme sa bavili, že sú tam zle nastavené termíny vyplácania a nestíha sa to vyplatiť v tom čase, ako si to nastavia kupujúci a predávajúci, čiže povedzme do 30 dní od podania žiadosti je vyplatená kúpna cena. Toto sa určite nedá stihnúť. 

Martin Šaffa: A po splnení všetkých podmienok na čerpanie ako dlho trvá samotné čerpanie? 

Tomáš Lamprecht: Tam je to okolo tých 65 dní. Teraz sme robili štatistický prehľad a myslím, že sme v priemere na šesťdesiatich piatich dňoch od podania žiadosti do otvorenia čerpacieho účtu. 

Martin Šaffa: Od podania žiadosti? 

Tomáš Lamprecht: Áno. To už je celý ten proces. Lebo v podstate to posudzujeme behom týždňa. Keď žiadosť keď k nám príde, je rozdelená posudzovateľom, ktorí na to majú daný týždeň, pretože posudzujú viacero iných žiadostí. Čiže v rámci týždňa možno desiatich dní vedia rozhodnúť o žiadosti. Takže proces posúdenia ako taký je veľmi krátky, ale následne tá ďalšia byrokracia, ktorá nasleduje, ho trošku predlžuje, ale bohužiaľ, je to tak. Je tam viacero postupov, ktoré treba zachovať, a tam sme teda na tých šesťdesiatich piatich – sedemdesiatich dňoch. 

Martin Šaffa: A aký vidíte celkový trend tejto formy podpory zo strany štátu za posledných 5, 10, 15 rokov? Lebo ja mám pocit, že tie rozpočty sa neustále navyšujú. Tá podpora zo strany štátu – aj keď sa hovorí, že štát nikdy v ničom nepomáha, tak toto je možno výnimka potvrdzujúca pravidlo. 

Tomáš Lamprecht: Súhlasím s vami. Je to výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo. Štátny fond rozvoja bývania veľmi efektívne vynakladá prostriedky. Samozrejme, nebol taký záujem o produkty pre fyzické osoby, pretože úrokové sadzby boli veľmi nízke niekde na úrovni jedného percenta, možno pod jedným percentom. Avšak doba sa trošku zmenila a dnes vidíme, že nás oslovujú aj developeri so svojimi projektami, ktoré nevedia predať. A potom hľadajú cieľovú skupinu, ktorú my vieme zafinancovať, že by tie byty ponúkli osobám, ktoré by mohli u nás žiadať úver. 

Martin Šaffa: Ako si môže človek zvýšiť šance, že jeho žiadosť bude schválená? Má ju podávať na začiatku obdobia? To znamená, vy ste vraveli, že podávanie žiadostí je od januára do septembra. Zvýši to jeho šance? 

Tomáš Lamprecht: Nemá to vplyv na nejaké šance, čo sa týka úspechu alebo neúspechu. V podstate v priebehu celého roka je možné podávať žiadosti. Finančné zdroje sú dostatočné, takže vieme uspokojiť momentálne každú žiadosť, ktorá je podaná. Aj keby bol nejaký nárast žiadostí, tak si myslím, že tam nie je absolútne žiadny problém. Samozrejme, problém je na konci roka, alebo teda keď sa žiadosť podáva na konci termínu, tak tých žiadostí je podstatne viac a proces môže byť zdĺhavejší, nakoľko posudzovatelia majú viac práce. Pokiaľ podám žiadosť v januári, samozrejme, vtedy ešte všetci spia, takže žiadostí je podstatne menej a rozhodovací proces je určite kratší. 

Martin Šaffa: OK, takže také to klasické slovenské – rad pred daňovým úradom koncom marca. 

Tomáš Lamprecht: Áno, úplne to isté ako cez kopirák. 

Martin Šaffa: A tak sme v niečom špecifickí. Nedá sa o nás povedať, že by sme si neradi nechávali veci na poslednú chvíľu. 

Tomáš Lamprecht: My sme tieto termíny už v rámci zákona posúvali viackrát, aj čo sa týka nájomných bytov, ktoré financujeme pre samosprávy. Tam sme mali tento istý problém, že žiadosti sa kedysi podávali od januára do februára, čiže bolo dvojmesačné obdobie na podanie, ktoré sme evidovali, že je veľmi krátke, tak sme ho predĺžili. A opätovne sa stáva to isté, že obce a samosprávy podávajú žiadosti na posledný deň. 

Martin Šaffa: Je pravda, že viete poskytnúť úver aj osamelým rodičom? Teraz máme mnoho prípadov po rozvodoch, matky ostali samy s deťmi. Asi vo väčšine prípadov sú to teda matky. 

Tomáš Lamprecht: Áno, dnes je to taký trend, takže máme tam viacero podkategórií, čo sa týka fyzických osôb. Čiže okrem mladomanželov máme aj osamelého rodiča s dieťaťom do 15 rokov. Takže vieme zafinancovať aj tieto skupiny, sú tam aj zdravotne ťažko postihnutí a odchovanci detských domovov. 

Martin Šaffa: Keď ešte ostaneme pri tých osamelých rodičoch, tak podmienka teda je, že dieťa musí mať do 15. Bez ohľadu na to, či sme boli manželia, neboli sme manželia, kedy sme sa rozviedli? Jednoducho som osamelý rodič. 

Tomáš Lamprecht: Áno. 

Martin Šaffa: Aký úrok dostane dnes? 

Tomáš Lamprecht: Dnes dostane 2%. 

Martin Šaffa: Vyzerá, že by mohol tento úrok ostať rovnaký aj na budúci rok pre osamelých rodičov? 

Tomáš Lamprecht: Áno. Ako som spomínal, úroková sadzba sa zjednotí, takže budeme mať pre všetkých 2%. 

Martin Šaffa: Je tam nejaký iný rozdiel pri výške úveru? Zvyšné veci sú rovnaké, čiže nehnuteľnosť do 80 , maximálne 120, alebo pokiaľ bude schválená novela, tak do 180, alebo sú tam ešte nejaké rozdiely? 

Tomáš Lamprecht: Podmienky sú tie isté, čiže podlahová plocha bytov, výška úveru, úrokovej sadzby – všetko ostane. Čiže chceme to nejakým spôsobom aj zjednodušiť pre žiadateľov, aby tam nebola nejaká kategorizácia a podobne. Takže bude to ľahšie. Samozrejme, tá úroková sadzba sa o niečo zvýši, ale myslím si, že je stále prijateľnejšia ako v komerčných bankách. Ale stále treba pozerať na to, že financujeme skupiny obyvateľov, ktoré sú nejakým spôsobom znevýhodnené. Čiže nie je to asi pre každého. Ale pokiaľ sme si pozreli ten príjem, o ktorom sme hovorili, tak si myslím, že veľmi veľa ľudí spadne do tejto kategórie. 

Martin Šaffa: Čo v prípade, že osamelý rodič sa po čase stane neosamelý rodič? Musí úver vrátiť? 

Tomáš Lamprecht: Bohu vďaka, že už nebude osamelý. Úver nemusí vrátiť, nie. 

Martin Šaffa: OK a ako je to s možnosťou, že sa po nejakom čase človek rozhodne predať daný byt? Chce ísť do väčšieho a chce úver vyplatiť predčasne. Je to možné? 

Tomáš Lamprecht: Je možné predčasne splatiť úver, áno. 

Martin Šaffa: Čo to stojí? 

Tomáš Lamprecht: Bez poplatku. 

Martin Šaffa: Ste lepší ako banky v tomto. Vy ste ešte spomenuli dve ďalšie skupiny ľudí, a to boli odchovanci detských domovov a ZŤP obyvatelia. Opäť sú pri týchto dvoch skupinách nejaké špecifiká oproti mladomanželskej pôžičke? 

Tomáš Lamprecht: Špecifiká v tomto ohľade oproti mladomanželským ani nie, lebo dnes je tam jedno percento tak, ako majú mladomanželia. Ale je to výhodnejšie ako osamelý rodič s dieťaťom. Rozdiel je možno pri zdravotne ťažko postihnutých, že tam sú nejaké druhy ochorení, alebo myslím, že potvrdenie od lekára, ktoré je presne rozpísané. Ale neviem teraz konkrétne menovať, že je možné zväčšiť podlahovú plochu bytu myslím, že o 10 % v takomto prípade. 

Martin Šaffa: A čo pri odchovancoch detských domovov, takisto majú rovnaké limity na výšku a všetko ostatné? 

Tomáš Lamprecht: Ostáva ten istý limit na všetko – na veľkosť podlahovej plochy bytu a podobne. Všetko ostáva to isté. 

Martin Šaffa: Akurát ako všetci ostatní potrebujú zdokladovať, že majú príjem. Čiže je tam nejaký maximálny príjem a minimálny príjem? 

Tomáš Lamprecht: Minimálny príjem iba z toho pohľadu, aby zostávalo na splácanie úveru. Čiže nejaký minimálny príjem nie je definovaný. Ide o to, akú výšku úveru berie. Ak si bude brať možno 50 – 60000, aj to je rozdiel. Čiže my máme možno trošku jednoduchšie prepočty, vychádzame z príjmu žiadateľa, od ktorého odpočítame 1,3-násobok životného minima, + odpočítame ďalšie náklady, ktoré má na svoju réžiu. Čiže ak má možno nejaké iné splátky úverov tak, aby mu ostalo na splácanie nášho úveru. 

Martin Šaffa: To znamená, že máte prístup do bankového registra, nebankového registra, vidíte tie záväzky, ktoré človek má? A splátky, ktoré dnes má, sa, samozrejme, odrátavajú ako v bankách? 

Tomáš Lamprecht: Áno. 

Martin Šaffa: Doteraz sme sa bavili o klasickom účele – idem si kúpiť nehnuteľnosť. Vy ste spomínali, že účelom môže byť aj výstavba, ale môže to byť aj rekonštrukcia. Niekto zdedil byt, rozhodne sa ho zrekonštruovať? 

Tomáš Lamprecht: Dnes už to nie je myslím, že možné. Už prebehla zmena zákona. Bolo možné požiadať úver na stavebnú úpravu, čo už vypadlo zo zákona. To bola myslím pôžička alebo úver vo výške do 30000 €. Takže toto už vypadlo. Už máme len na kúpu a výstavbu bytu. 

Martin Šaffa: Rozumiem. My v odkazoch pod týmto podcastom dáme váš web, kde budú stále aktuálne informácie. Lebo to, o čom sa bavíme dnes, máme o chvíľku voľby. Myslíte si, že voľby môžu niečo zmeniť? Nemyslím teraz všeobecne. 

Tomáš Lamprecht: Áno, o tom by som sa nerád bavil. Ale čo sa týka nášho zákona, myslím, že nie. Bez ohľadu na to, aká je politická strana, ten náš zákon si žije nejakým svojím životom. A za to obdobie, ktoré ja evidujem, za mojej pôsobnosti 9 rokov vo Fonde, tak stále napreduje, stále sa zefektívňujú a zjednodušujú podmienky. Snažíme sa znížiť byrokraciu. Takže myslím si, že toto nebude mať vôbec vplyv na chod organizácie ako takej, čo sa týka zákonných podmienok. 

Martin Šaffa: Vďaka komu to napreduje? Kto na to tlačí, kto na to má vplyv? 

Tomáš Lamprecht: Kto na to má vplyv? Tak kde je vôľa, tam je cesta. Takže pokiaľ je záujem niečo meniť k lepšiemu a je tam aj nejaká politická podpora, tak sa to dá. To znamená aj to, o čom sme sa bavili – pokiaľ ľudia pracujú v nejakej organizácii a dostanú možnosť viesť organizáciu a vidia tie problémy a brzdy v systéme a je vôľa ich zmeniť, tak je to jednoduchšie určite. 

Martin Šaffa: Budem vám určite držať palce, lebo predsa je to o vyjednávaniach s ministerstvom dopravy v tomto prípade a o vzťahu ministra dopravy k ministrovi financií. Čiže vie to byť veľmi zložitý proces. 

Tomáš Lamprecht: Ale vzťahy s ministerstvom dopravy sú veľmi dobré. Určite je to 1 aspekt, ktorý vplýva na to, aké sú podmienky, a ako sa teda posúva legislatíva vpred. 

Martin Šaffa: Počul som, že podporujete dokonca pôrodnosť. Pokiaľ sa niekomu, kto už má úver, narodí dieťa, tak sa ho rozhodnete odmeniť. Je to pravda? 

Tomáš Lamprecht: Áno, odmeňujeme vo forme odpustenia časti úveru. Myslím, že je to 2000 €. 

Martin Šaffa: Keď si tých detí spravím 6? 

Tomáš Lamprecht: Neviem, či vám to pomôže. 

Martin Šaffa: Spôsobí mi to určite veľa iných problémov. (smiech) 

Tomáš Lamprecht: Budete mať iné výdavky. 

Martin Šaffa: Je to teda nejako obmedzené na počet detí? 

Tomáš Lamprecht: Myslím, že áno, ale to by som teraz strieľal z brucha, takže je to všetko zverejnené u nás na webe. Je to prehľadné, pokiaľ by boli nejaké otázky, ktoré nie sú zverejnené na stránke, tak máme tam infolinku, na ktorú sa treba obrátiť, a radi zodpovieme. 

Martin Šaffa: To bude asi najlepšie, lebo tie veci sa môžu meniť. Čiže aktuálne pri narodení dieťaťa ten rodič je dôležité, aby sa ohlásil asi na miestne príslušnom úrade v mieste tej nehnuteľnosti. 

Tomáš Lamprecht: Podal žiadosť, áno. 

Martin Šaffa: Oznámil im cez rodný list a už si to žije nejakým procesom. 

Tomáš Lamprecht: Presne tak. 

Martin Šaffa: OK, sú ešte nejaké novinky, o ktorých môžete hovoriť, čo sa chystá možno na budúci rok? Hoci to ešte nie je schválené, ale ktorým smerom by ste to chceli celé viesť? 

Tomáš Lamprecht: Tak na budúci rok máme pripravenú zmenu legislatívy, o čom sme sa bavili, čiže ideme zvyšovať limity úverov, zjednotiť úrokové sadzby, takže to je výhľadovo to, čo plánujeme, čo sa týka fyzických osôb. 

Martin Šaffa: Veľkú časť vášho rozpočtu investujete do obnovy bytových domov, alebo poskytujete úvery na obnovu bytových domov. Z toho objemu je to okolo 300000000 ročne, aká časť ide na obnovu bytových domov? 

Tomáš Lamprecht: Na obnovu bytových domov ročne dávame okolo 130000000. 

Martin Šaffa: 130, celkový rozpočet bol okolo 300000000 na tento rok. 

Tomáš Lamprecht: Na tento rok bolo niečo cez 300000000, to už bol upravený rozpočet aj vzhľadom na fyzické osoby a nájomné byty. Takže hovorím, že je tam dostatok finančných zdrojov a obnova je stabilná každý rok na tejto úrovni. 

Martin Šaffa: To znamená, že pokiaľ nejaký domový dôverník zastupuje… 

Tomáš Lamprecht: Väčšinou správcovské spoločnosti žiadajú o úver, čiže toto sú cieľové skupiny, ktoré podporujeme. 

Tomáš Lamprecht: OK, takže pokiaľ by ste možno boli dôverník, správca a podobne, a chceli by ste ušetriť na energiách za celý bytový dom, tak aj toto môže byť zaujímavá forma podpory zo strany štátu. 

Tomáš Lamprecht: Áno, máme tam veľmi výhodné financovanie. 

Martin Šaffa: Super, pán Lamprecht, ja vám ďakujem veľmi pekne za vaše odpovede. A aby sme to prípadne zhrnuli, tak úver môže byť tento rok pre manželov ešte za 1 %, pre osamelých rodičov za 2 %, od nového roka sa to zjednotí – všetci budú dostávať úvery za 2 %. 

Tomáš Lamprecht: Pokiaľ sa schváli vyhláška, lebo legislatíva je ešte v procese. Takže tam môže nastať ešte nejaká zmena. Ale predpokladám, že na 90 % bude v takomto znení schválená. 

Martin Šaffa: Rozumiem. A pokiaľ to teda bude schválené, tak úrok bude 2% fixovaný do šesťdesiat päťky na celú dobu bez poplatku za poskytnutie. Na čo si treba dávať pozor, je obmedzenie a pripraviť predávajúcich na možnože dlhší proces oproti bankám. 

Tomáš Lamprecht: Aby sme sa vyhli nejakým ďalším dožadovaniam a zmenám, samozrejme. 

Martin Šaffa: Je ešte niečo, čo by ste prípadne chceli odprezentovať? 

Tomáš Lamprecht: Všetko ste povedali za mňa. 

Martin Šaffa: Bola to výborná spolupráca, tak vám ďakujem veľmi pekne za návštevu. Ďakujem aj spoločnosti PROSIGHT, ktorá zastrešuje všetky tieto podcasty. A milí poslucháči a diváci, pokiaľ budete mať ďalšie návrhy na témy a hostí, tak sa na ne budeme ako vždy tešiť. Moje meno je Martin Šaffa a prajem vám ešte krásny deň a dopočutia. Majte sa krásne, ďakujem vám za návštevu. 

Tomáš Lamprecht: Ďakujem za pozvanie, pekný deň prajem. 

Súvisiace články

Jááááj skoro som zabudol...

Automatický prístup k najnovším podcastom, livestreamom a informáciam z biznisu. Newsletter posielame prostredníctvom služby Mailchimp.

Jááááj skoro som zabudol...

Automatický prístup k najnovším podcastom, livestreamom a informáciam z biznisu. Newsletter posielame prostredníctvom služby Mailchimp.