Pre nepočujúcich: NRoPE 023: Na poistenie domácností zabúdame

Hosť: Ing. Ján Kusý, MBA | LinkedIn 
Moderátor: Marek Varga | LinkedInFacebookInstagramWeb 

Epizóda NRoPE 023audio

Prepis

Marek Varga: Čaute, ahojte, moje meno je Marek Varga a pôsobím ako tímlíder spoločnosti PROSIGHT Slovensko. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu NA ROVINU o peniazoch. O poistení nehnuteľnosti som sa už rozprával s mojím kolegom Matúšom Engelom. Ale aby sme mali ten pohľad aj z druhej strany, tak dneska som si pozval Jána Kusého zo spoločnosti UNIQA. Ján, vitaj. 

Ján Kusý: Ahojte, zdravím vás, pekný deň. 

Marek Varga: S Jánom sa povenujeme téme z pohľadu poisťovne, pretože najpresnejšie informácie o tom, aké chyby v zmluvách a pri poistných udalostiach robia klienti, vedia práve oni. Takže ako správne nastaviť výšku poistenia, znalecký posudok verzus reálne ceny? Ako to vidíš? 

Ján Kusý: Ono to vyzerá zdanlivo veľmi jednoducho a v zásade je to veľmi jednoduchá vec. Platí jedno základné pravidlo – to znamená poistná hodnota teda hodnota toho majetku, ktorý si poisťujem, by sa mala rovnať poistnej sume. Uvediem 1 príklad. V prípade, že tomu tak nie je, napríklad pokiaľ hodnota nehnuteľnosti alebo zariadenia je 100000 € a v podstate poistná suma je len polovička z toho teda 50000 € a stane sa nám nejaká čiastková škoda následkom nejakej vodovodnej škody. Teda je poškodená nehnuteľnosť alebo teda aj zariadenie, no tak poisťovňa vyplatí z tej škody, ktorá by bola vo výške 10000 €, len polovičku 5000 €. Je to logické, pretože poisťovňa, samozrejme, inkasuje len polovičné poistné, ktoré sa počíta z poistnej sumy. A tá v tomto prípade, v tomto príklade bola len polovičná. 

Marek Varga: Áno. A ako by sme mali v podstate z tvojho pohľadu nastaviť výšku poistných súm napríklad domácnosti alebo nehnuteľnosti? 

Ján Kusý: Hlavne v tej domácnosti je to na Slovensku stále ešte veľmi podceňovaná vec. ľudia si neuvedomujú, čo všetko doma majú, a majú tendenciu nepoisťovať to zariadenie tej domácnosti v bytoch. Naozaj len nejakú paušálnu, nejakú takú nízku sumu. Sa nám často stáva, že máme stále poistné zmluvy s poistnou sumou neviem 20, 15, 30000 € a keď s klientom naozaj to prejdeme detailne, tak vlastne zistíme, že jeho veci, ktoré tam má, veci osobnej potreby a spotreby – zariadenie, elektronika – sú častokrát niekoľkonásobne vyššie. A ja odporúčam v podstate v dnešnej dobe dávať naozaj aj v prípade zariadenia tú poistnú sumu niekde okolo tých 50000 € a viac. Čo sa týka nehnuteľností, tak samozrejme, ten trh sa edukuje, posúvame sa dopredu. V starších zmluvách evidujeme stále vysoký podiel podpoistených nehnuteľností. No a v prípade tých novších zmlúv tam už poisťovne postupujú naozaj sofistikovanejšie a snažia sa byť na strane toho klienta. A v prípade, že klient v podstate použije metodiku, ktorú odporúča poisťovňa cez obytnú alebo úžitkovú plochu sa dopracuje k nejakej novej hodnote tej nehnuteľnosti, … východiskovej cene, v zásade je správne poistený. A poisťovňa v tom prípade potom, samozrejme, neuplatňuje zrážky z dôvodu prípadného podpoistenia. 

Marek Varga: Takže napríklad byty si pozrieme, aká je aktuálna trhová cena niečoho podobného zrekonštruovaného v meste? 

Ján Kusý: Tak samozrejme, poisťovňa kryje náklady na znovu postavenie tej nehnuteľnosti. Ale v prípade bytov sa dá vlastne použiť aj teda táto trhová cena ako taký nejaký benchmark na určenie správnej poistnej sumy. 

Marek Varga: No a pri dome v podstate musíme si pozrieť nejakú, za koľko meter štvorcový sa asi teraz stavia, a vynásobiť si to napríklad 2000 € krát metre štvorcové? 

Ján Kusý: Áno, samozrejme, je to aj trošku iné podľa regiónov. Ale áno. To znamená, zoberiem si teda úžitkovú alebo obytnú plochu a vynásobím ho nejakým koeficientom za meter štvorcový. 

Marek Varga: A ako si, na aké poistné udalosti si máme dávať pozor? Napríklad platila by mi poisťovňa, keď mi prídu kúpači a vytopia mi polku bytu? 

Ján Kusý: Tak toto určite nie. Vlastne treba povedať na to, aké riziká sú v rámci poistenia dojednané. Ale takou veľmi častou a by som povedal, že hlúpou chybou je to, že veľa klientov napríklad nemá poistené zariadenie. Áno? To znamená zariadenie domácnosti. Má poistenú vlastne nehnuteľnosť ako takú, ale to zariadenie vlastne nejakým spôsobom opomína. Mali sme poistné udalosti, nedávna poistná udalosť na západnom Slovensku – totálna škoda, mladej rodine zhorel rodinný dom. Poisťovňa teda zaplatila základy na postavenie nového rodinného domu, ale naozaj tento klient nemal poistenú domácnosť. Takže mal škodu na tom dome a, samozrejme, aj na tom zariadení, ktoré bohužiaľ nemal poistené. No a ten poradca, samozrejme, toto trošku podcenil v hypotekárnom nejakom ošiali teda poistil nehnuteľnosť, zavinkuloval, ale na to zariadenie nejak nezostal čas. Takže to sú také chyby, také základné, ktoré sa stávajú, na ktorých naozaj treba popracovať. A v prípade teda, že sa jedná o nejakú staršiu poistnú zmluvu, tak určite spraviť servis a vlastne aktualizovať poistné riziká, poistné sumy. 

Marek Varga: Áno, napríklad idem teraz na dovolenku na nejaké 2-3 týždne. Aké mám spraviť nejaké úkony na tom byte, dome? 

Ján Kusý: Samozrejme, treba za sebou teda zamknúť a zavrieť dvere. Ale určite by som odporučil, pokiaľ to je možné, vypnúť vlastne vodu. Pretože to sú veľmi časté poistné udalosti, že teda klient nie je dlhšie doma, praskne vodovodné potrubie. Voda tam teda uniká niekoľko dní. Nastane naozaj škoda veľkého rozsahu na tej nehnuteľnosti a na tom zariadení. A okrem toho, samozrejme, veľmi často potom príde aj vysoká faktúra za vodu – rádovo niekoľko tisíc €. 

Marek Varga: Aké sú z vášho pohľadu v podstate najčastejšie dôvody, kedy sa zamieta poistenie respektíve poistné plnenie? Nie poistenie, ale plnenie. 

Ján Kusý: Tie dôvody sú v zásade sú rôzne. To znamená, pokiaľ klient nevie preukázať príčinu a výšku škody. To znamená, je tam nejaký rozpor medzi škodou a medzi tým, ako to klient nahlási, ako sa to stalo. A v zásade veľmi často je to, že klient nevie preukázať výšku škody, ktorá nastala. No a potom je to, samozrejme, z toho dôvodu, že buď chýba niektoré poistené riziko, nejaké pripoistenie. A ako som spomínal ten príklad napríklad s tým poistením domácnosti. 

Marek Varga: Dobre. Nastala mi už poistná udalosť. Z pohľadu klienta čo mám robiť? Hej, ako to dať vedieť do poisťovne a podobne? 

Ján Kusý: Tak, samozrejme, keď mi nastala poistná udalosť a neviem horí mi dom, alebo teda uniká voda z vodovodného zariadenia, tak samozrejme, uhasím požiar, a teda zastavím unikajúcu vodu. Zabezpečím miesto tak, aby poistná udalosť sa nezväčšovala, prípadne spravím nejakú fotodokumentáciu a bezpodmienečne okamžite nahlásim poistnú udalosť do poisťovne. Dneska tie poisťovne ponúkajú vlastne komfortný spôsob hlásenia poistných udalostí. Väčšinou je to online alebo telefonicky, takže dnes je to naozaj bez nejakého, bez nutnosti nejakého osobného kontaktu a návštevy pobočky poisťovne. 

Marek Varga: Takže ideálne, keď má človek agenta, tak sa spojiť s ním, alebo potom si to už riešiť priamo. 

Ján Kusý: No, samozrejme, to je úplne tá ideálna varianta. Pokiaľ je tam teda poradca k dispozícii, tak kontaktujem poradcu a ten potom, samozrejme, zabezpečuje všetky veci okolo danej poistnej udalosti. 

Marek Varga: Tak nepredávame len produkt, ale aj službu tým klientom, aby to mali jednoduchšie. Dobre, nejaké kuriózne poistné udalosti, ktoré sa vám stali a ktoré sa plnili, alebo tak? 

Ján Kusý: No, určite si spomíname všetci, že vlastne nie tak dávno sa nám tu objavilo jedno veľké tornádo, tornádo F4 v rýchlosti 300 kilometrov za hodinu a sme boli z toho všetci v šoku. Bolo to vlastne kúsok od slovenských hraníc, tak to lizlo slovenské hranice. A bola to udalosť, ktorá nás teda všetkých šokovala. Bola to udalosť, ktorá stála 580 miliónov €, 300 nehnuteľností bolo nutné zhodiť a v zásade bola to obrovská aj ľudská tragédia. Takže na jednej strane vidíme, že to počasie a tie zmeny klimatické nám prinášajú aj takéto poistné udalosti v našich končinách. Takže je fajn vlastne byť teda poistení a to riziko tej totálnej škody naozaj tu reálne hrozí. No a keď mám teda zabŕdnuť do nejakej naozaj kurióznej udalosti, tak ja som taký rekreačný cyklista a ma prekvapila jedna poistná udalosť, ktorá sa stala. Zhorel rodinný dom. Požiar sa šíril vlastne z udiarne. To výhrevné teleso bolo nedostatočne alebo nesprávne nainštalované. No a bol poškodený aj susedov dom a pritom zhorel aj susedov bicykel. No, keby ste videli, čo nám teda klient poslal ako dôkaz, že tá škoda nastala, tak bola to len retiazka alebo reťaz z bicykla, brzdný kotúč a tá zliatina bola v podstate len taký fliačik. 

Marek Varga: Cookies. 

Ján Kusý: Taký cookies. Bol to bicykel značky LAPIERRE v hodnote asi 5000 €. Ale samozrejme, keďže klient preukázal, že ten bicykel naozaj mal a dostali sme ako taký dôkaz o tom teda, že tá poistná udalosť naozaj nastala, tak sme klientovi danú škodu uhradili. 

Marek Varga: Takže v podstate keď je to správne nastavené, tak kryjem aj škody, ktoré spôsobím tretím stranám v podstate? 

Ján Kusý: Áno a to je jedna taká samostatná téma a téma, ktorá je veľmi dôležitá a na Slovensku dlhodobo podceňovaná a ten trh zodpovednosti za škodu alebo občianskej zodpovednosti za škodu dlhodobo podvyživený. My v zásade tento spôsob poistenia sme historicky riešili v rámci poistenia domácnosti, kde sme vlastne to poisťovali na naozaj veľmi nízke sumy – 40000 €. Ale to je suma, ktorá teda zďaleka nestačí. A v prípade, že spôsobím škodu tretej osobe, tak to môže byť naozaj škoda veľkého rozsahu. A v západnej Európe je úplne bežné, že sú klienti poistení na miliónové hodnoty, miliónové poistné sumy, miliónové sumy krytia. No a my ako poisťovňa tiež to evidujeme ako dlhodobý problém a čoskoro vlastne prídeme s riešením pre klientov, kde budeme naozaj poisťovať občiansku zodpovednosť až do miliónov eur. 

Marek Varga: Takže bude to podobné ako pri PZP-čku, hej, že máme tam milión a viac v podstate? 

Ján Kusý: Áno. 

Marek Varga: Pri poisteniach máme napríklad pri domácnostiach alebo pri poistení nehnuteľnosti ešte asistenčné služby. Čo to vlastne znamená pre toho klienta, ktorý to má? Aké sú tam možnosti? 

Ján Kusý: Tak v dnešnej dobe, samozrejme, poisťovne sa snažia budovať s tým klientom nejaký hlbší vzťah, aby to nebolo len o poistení a o poslaní a zaslaní predpísaného poistného na ďalšie poistné obdobie. Poisťovne sa snažia ponúkať klientovi naozaj širokú škálu dodatočných služieb a jednou z nich, ako si spomenul, sú asistenčné služby, ktoré klientovi pomôžu nielen v prípade poistnej udalosti. Keď si zabuchne dvere, príde zámočník, otvorí mu dvere. Pokiaľ potrebuje inštalatéra, príde inštalatér a v zásade opraví to, čo treba opraviť v rámci poistenia domácnosti. Ale nie je to len o tých asistenčných službách. Je to aj pri inej pridanej hodnote, ktorú niektorí hráči na trhu ponúkajú, napríklad veľmi obľúbená je služba meteo. Áno, kedy klient dostáva v priebehu poistného obdobia správy cez SMS alebo cez e-mal o počasí, ktoré bude v jeho bydlisku. S tým, že samozrejme je to, je to informácia, ktorá má veľkú hodnotu. Pretože klientovi píšeme, že v tej a tej hodine padne toľko a toľko milimetrov zrážok v tom a tom čase a v tej a tej lokalite. V zásade bude nejaká víchrica, alebo pre motoristov je to veľmi dobrá informácia, že v tom a v tom čase bude nejaká námraza na cestách. Sú to veci, ktoré klientovi pomôžu rýchlo zareagovať a poisťovni pomôžu minimalizovať prípadné škody, ktoré by s tým hrozili. 

Marek Varga: Napríklad pri tých asistenciách zabuchol som si kľúče, vy my viete odporučiť nejakú spoločnosť, ktorá mi to príde spraviť, alebo priamo pošlete nejakého technika? 

Ján Kusý: No, samozrejme, zavoláte na asistenčnú linku a asistenčná linka vám tam pošle technika. 

Marek Varga: No, takže v podstate full service. 

Ján Kusý: Áno, presne tak. 

Marek Varga: Dobre, platí sa za to niečo? 

Ján Kusý: Nie, je to zdarma. Je to služba navyše v rámci poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. 

Marek Varga: Áno ,dobre. Dajme si nejaký taký sumár, na čo si dať nejak hlavne pozor. Keď odchádzam na dovolenku, spomínal si zatvoriť tú vodu, skontrolovať si okná a podobne. Niečo ďalšie také? Asi zamknúť? (smiech) 

Ján Kusý: Určite, určite zamknúť a treba si skontrolovať, či mám zaplatenú poistnú zmluvu. To je tá základná vec, si myslím. 

Marek Varga: No, to určite. Dobre a z tvojho pohľadu, ešte keď sa na to tak pozrieme, kde sú tie najväčšie chyby na Slovensku, hej, v tom poistení? Napríklad, že podpoistenie už sme si spomínali. Ale na Slovensku veľmi nebeží napríklad nájomné bývanie. A tých nehnuteľností vlastníme veľké množstvo, dá sa povedať, že štatisticky asi najviac v Európe, alebo jedni z najviac. Takže na čo z toho pohľadu by sme si mali dať pozor? Lebo poistených nehnuteľností je asi 30 %. 

Ján Kusý: Áno. Je to, tá penetrácia vlastne poistenia nehnuteľnosti v zásade rastie. Ale stále nie je taká, ako by sme si všetci želali. A presne, ako si spomenul – na Slovensku máme trh vlastníkov a to nájomné bývanie nie je tak rozvinuté ako možno v Nemecku. A preto je extrémne dôležité mať správne nastavené poistenie nehnuteľnosti. Určite v prípade starších poistných zmlúv odporúčam spraviť revíziu, zavolať svojho poistného poradcu, aby sa mi na tú poistnú zmluvu pozrel, nastavil ju na aktuálne poistné sumy. A v zásade updatol, aktualizoval riziká, ktoré tie poisťovne teraz ponúkajú. Takže toto sú tie veci, na ktoré si treba dať pozor. Je to teda nízka poistná suma, je to to, že veľa klientov nemá niektoré riziká pripoistené, má ten najnižší základný balík. Pričom poisťovne ponúkajú naozaj v tých vyšších balíkoch riziká, ktoré sú zaujímavé. Či je to predĺžená záruka, alebo je to napríklad cyber risk poistenie. Takže to sú všetko dôvody, ktoré hovoria pre to, aby tie staršie poistné zmluvy, aby sme si updatli. Zavolali poradcu a nastavili na správny rozsah poistenia. No a v neposlednom rade veľmi dôležité je to, žijeme dobu veľmi vysokej inflácie a dôležité je to, aby naša poistná zmluva mala nastavenú automatickú indexáciu. To znamená automatické navyšovanie poistnej sumy každoročne v závislosti od rastu stavebného indexu. Takže to je tiež vec, ktorá je, ktorá je veľmi dôležitá, a v zásade dneska to ponúka štandardne väčšina poisťovateľov na Slovensku. 

Marek Varga: Takže indexácia sa mi postará o to, aby som do toho nemusel každý rok v podstate vstupovať, keď ceny stúpajú? 

Ján Kusý: Presne tak. 

Marek Varga: A dokáže indexácia aj klesať? 

Ján Kusý: No, klesať, klesať by mala, ale samozrejme, ten trend je taký, že tá hodnota nehnuteľností proste každoročne rastie. Takže nebol nejaký dôvod na to, aby sme išli opačným smerom. 

Marek Varga: Tak ekonómovia sa boja deflácie a to sme historicky tu asi zatiaľ ešte nemali. No, možno niektorý mesiac, ale asi tak. 

Ján Kusý: Tak. Presne. 

Marek Varga: Dobre.. Ján, veľmi pekne ti ďakujem, že si nás dneska navštívil a povedal nám pohľad aj z tej druhej strany, čo sa týka poisťovania nehnuteľností. 

Ján Kusý: Ďakujem pekne za pozvanie. Ja som sa veľmi dobre cítil a určite prídem rád zas niekedy, pokiaľ ma zavoláš. 

Marek Varga: Určite niečo vymyslíme. Moje meno je Marek Varga. Sprevádzal som vás dnešným podcastom. Ak by ste potrebovali poradiť vo svete financií, alebo mali návrh na nejaké zaujímavé témy alebo hosťa, môžete ma kontaktovať na marekvarga@prosight.sk. Môžete nás sledovať na Facebooku, Instagrame, na webe Narovinu.online. A aj dnešná epizóda vznikla s podporou PROSIGHT Slovensko, za čo im ďakujeme. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dňa. Ahojte. 

Súvisiace články

Jáááj skoro som zabudol...

tu to dava

Automatický prístup k najnovším podcastom, livestreamom a informáciam z biznisu. Newsletter posielame prostredníctvom služby Mailchimp. Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.