fbpx

Na rovinu o podnikaní

NRoP 037: V zdravej firme zdravý duch

Dušan Plichta, zakladateľ a CEO Powerlogy, mal stále blízko...

viac

NRoP 036: Grafika má zlaté dno

Martin Lipták a Daniel Blonski, zakladatelia grafického štúdia Studio001,...

viac

NRoP 035: Hudobný priemysel je o zážitku

Miroslav Ecker, známy ako DJ EKG, začal svoju hudobnú...

viac

NRoP 034: Dá sa prežiť plný zásah meteoritu (COVID-19)?

Obedové menučko v prémiovej a la carte reštaurácii? Aj...

viac

NRoP 033: Hľadáte know-how? Skúste franšízu

Marian Paták okrem riadenia vlastného biznisu pomáha začínajúcim podnikateľom...

viac

NRoP 032: Eventy skončili. Nech žijú eventy

Štefan Kozák vybudoval jednu z najväčších slovenských live comm...

viac

NRoP 031: Doba Youtuberov končí

Peter Altof aka Expl0ited začal svoju kariéru v detskej...

viac

NRoP 030: Appka a či webka? odpovie Tomáš Lodňan

Tomáš Lodňan vyštudoval žilinskú univerzitu a zostal doma. Jeho...

viac

NRoP 029: ŠPECIÁL COVID-19 – Transformácia biznisu do online prostredia je počas pandémie nutnosť

Súčasná situácia spôsobená COVID-19 nás núti pružne reagovať a...

viac

NRoP 028: ŠPECIÁL COVID-19 – Pandémia je výzvou pre všetkých podnikateľov

Súčasná situácia spôsobená pandémiou COVID-19 je výzvou pre mnohé...

viac

NRoP 026: Úspech strieda neúspech. Netreba sa však vzdať, ale pokračovať ďalej.

Matúš Karaffa, zakladateľ Feedo a Peevo, začal s podnikaním...

viac

NRoP 025: Internetový obchod na pár klikov

Miroslav Uďan, CEO Shoptet, svoj prvý milión zarobil po...

viac

NRoP 024: Najlepšia kampaň je firemná kultúra

Michal Pastier (Zaraguza / Exponea / GoBigname) je jeden...

viac

NRoP 023: Ako sa dohodnúť s investorom

NRoP Adventný kalendár – deň 23

NRoP Adventný kalendár – deň 22

Marián Porvažník založil spoločnosť Sparring, ktorá okrem iného poskytuje...

viac

NRoP Adventný kalendár – deň 21

Martin Šolc v minulosti opustil dobre platenú a istú...

viac

NRoP Adventný kalendár – deň 20

NRoP Adventný kalendár – deň 19

Peter Hajduček v októbri prezradil, že túžil podnikať už...

viac

NRoP Adventný kalendár – deň 18

Branislav Gordan nám v októbri vysvetlil, ako je možné...

viac

NRoP Adventný kalendár – deň 17

Lea Grančič nám v septembri vyrozprávala svoj veľmi osobný...

viac

NRoP Adventný kalendár – deň 16

S Branislavom Gordanom sme rozobrali na drobné veľmi dôležitú...

viac

NRoP Adventný kalendár – deň 15

NRoP Adventný kalendár – deň 14

Dominika Matulaja, mladého moderátora Rádia Expres a Televízie Markíza...

viac

NRoP Adventný kalendár – deň 13

Marián Porvažník založil spoločnosť Sparring, ktorá okrem iného poskytuje...

viac

NRoP Adventný kalendár – deň 12

Táňa Šúrová z epizódy NRoP 012 stále pracuje ako...

viac

NRoP Adventný kalendár – deň 11

Mária Friedmannová nám v júni veľmi otvorene vyrozprávala svoj...

viac

NRoP Adventný kalendár – deň 10

Branislav Kováč bol naším hosťom aj v letnej epizóde...

viac

NRoP Adventný kalendár – deň 9

NRoP Adventný kalendár – deň 8

Mária Friedmannová študovala doktorát na Oxforde, čo bol základ...

viac

NRoP Adventný kalendár – deň 7

Branislav Kováč bol naším hosťom v apríli tohto roka....

viac

NRoP Adventný kalendár – deň 6

Slavo Molnár patrí medzi špičku finančného sprostredkovania. Ako mu...

viac

NRoP Adventný kalendár – deň 5

Dalibor Cicman prišiel v apríli do Bratislavy, aby nám...

viac

NRoP Adventný kalendár – deň 4

Martin Krupa, zakladateľ UI42, nám v marci prezradil ako...

viac

NRoP Adventný kalendár – deň 3

Člen predstavenstva a CEO PROSIGHT Slovensko v tretej epizóde...

viac

NRoP Adventný kalendár – deň 2

Erik Lakomý si ako prvého hosťa pozval Milana Šolca,...

viac

NRoP Adventný kalendár – deň 1

S Petrom Friedmannom, CEO PROSIGHT Slovensko sme sa vo...

viac

NRoP 021: Z vyšetrovačky k vlastnému podnikaniu

Martin Šolc vyštudoval 2 vysoké školy, právo a diplomaciu....

viac

NRoP 011: Syndróm vyhorenia môže byť nebezpečný. Dá sa mu predísť?

Pojem „syndróm vyhorenia“ nepoznáme dlho. Prvýkrát sa o ňom...

viac

NRoP 010: Podnikám, mám daňovú povinnosť

Branislav Kováč, v súčasnosti partner a konateľ spoločnosti VGD...

viac

NRoP 009: Úspešná firma je behom na dlhú trať

Ondrej Smolár je výkonným riaditeľom a zakladateľom spoločnosti SOITRON,...

viac

NRoP 008: Ako zaujať videom a budovať značku na YouTube

Mária Friedmannová absolvovala štúdium sociálnej antropológie a genetiky na...

viac

NRoP 006: Online nástroje moderného obchodu

Slavomír Molnár začal s podnikaním v roku 2008. Vydal...

viac

NRoP 005: Zo Sabinova do deviatich štátov Európy

Dalibor Cicman začal s pomocou rodičov podnikať už počas...

viac

NRoP 004: Web ako nástroj úspešného biznisu

Martin Krupa založil webovú agentúru ui42 (www.ui42.sk), ktorá ma...

viac

NRoP 003: Je naozaj možné začať podnikať už počas školy alebo popri zamestnaní?

V zahraničnej literatúre nie je podnikanie spájané s dosahovaním...

viac

NRoP 002: Nečakaj na lídrov, začni od seba

Milan Šolc je jeden zo zakladateľov spoločnosti PROSIGHT Slovensko....

viac

NRoP 001: Firmu založil už počas školy, dnes je v prvej desiatke na trhu

Peter Friedmann začal podnikať doslova z nuly. So svojimi...

viac

POČÚVAJ PODCAST AJ NA STREAMOCH

Získaj prístup k najnovším podcastom a naštartuj svoje podnikanie

POČÚVAJ PODCAST AJ NA STREAMOCH

Získaj prístup k najnovším podcastom a naštartuj svoje podnikanie

Podmienky súťaže

Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže realizované v rámci internetového portálu www.narovinu.online (ďalej len „narovinu.online“), pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich.

Podmienky účasti

Súťaže sú určené všetkým návštevníkom portálu.
Súťaž trvá do 29.09.2023.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pokiaľ v osobitných podmienkach nebola určená minimálna veková hranica 18 rokov, ktorá splní všetky osobitné podmienky súťaže zverejnené na portáli narovinu.online. Formu prihlásenia sa do súťaže určujú osobitné podmienky súťaže.

Podmienky získania a odovzdania výhry

Výhercom sa stáva osoba, ktorá riadne vyplnila formulár a poskytla všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu a bola za výhercu vyhlásená.

Výherca bude o výhre informovaný mailom, resp. telefonicky. Ak bude mailom vyzvaný k prevzatiu ceny, resp. poskytnutiu dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 10 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech prevádzkovateľa portálu.

Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými alebo osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o predĺženie tejto lehoty nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.

Web narovinu.online nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postupuje narovinu.online na výhercu.

Účasťou v súťaži účastník súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.

Ochrana osobných údajov

Účastníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú prevádzkovateľovi portálu narovinu.online a spoločnosti PROSIGHT Academy s.r.o. svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail …), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení.

Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže, odovzdania výhry, a propagácie ďalších súťaží, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby web narovinu.online zaznamenal osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávali, zhromažďovali, usporadúvali, vyhľadávali, prehľadávali, kombinovali, preskupovali.

Účastníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú prevádzkovateľovi portálu narovinu.online a spoločnosti PROSIGHT Academy s.r.o. svoj výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, PSČ, mobilné telefónne číslo a e-mailová adresa na účel informovania o produktoch, inováciách a službách ako aj na iné marketingové aktivity.

Účastník súťaže súhlasí a berie na vedomie, že jeho e-mailovú adresu môže prevádzkovateľ portálu narovinu.online poskytnúť obchodným partnerom súťaží a sponzorom za účelom rozposielania reklamných ponúk.

Prevádzkovateľ portálu narovinu.online sa zároveň zaväzuje neposkytnúť osobné údaje s výnimkou e-mailovej adresy účastníka súťaže tretím osobám, s výnimkou osobných údajov výhercov, ktoré môže poskytnú partnerom za účelom dodania výhry.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaží. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný.

Narovinu.online zodpovedajú za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Výhra a výhody získané v súťažiach na narovinu.online nie sú právne vymáhateľné.

Narovinu.online si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

Narovinu.online si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

Súťažiaci – dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

Súťažiaci má právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov.

Daňové povinnosti

Za splnenie prípadných daňových povinnosti je zodpovedný výherca, ktorý je povinný pri zdanení výhry postupovať v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

Ďakujeme, že si sa zaregistroval a zapojil sa do súťaže.

Pre istotu si skontroluj aj spam a priečinok reklamy ;)

Ďakujeme, že si sa zaregistroval. V tvojej emailovej schránke nájdeš link na sledovanie livestreamu.

Pre istotu si skontroluj aj spam a priečinok reklamy ;)