fbpx

VÝZVA 2020

COVID-19 ŠPECIÁL

„Nula je nový zisk. Empatia a solidarita sú základ budúceho rastu.“

VŠETKY INFO O PANDÉMII

Oficiálne informácie o pandémii na Slovensku

Národené centrum zdravotníckych informácii

Úrad verejného zdravotníctva SR – kontaktný email

WHO

Svetová zdravotnícka organizácia

Štatistiky vývoja pandémie vo svete

VŠETKY INFO O PANDÉMII

Oficiálne informácie o pandémii na Slovensku

Národené centrum zdravotníckych informácii

Úrad verejného zdravotníctva SR – kontaktný email

WHO

Svetová zdravotnícka organizácia

Štatistiky vývoja pandémie vo svete

AKTUÁLNE INFO

Aktualizované 24.6.2020

Aktuálne sa nachádzame v 5. fáze. postupného uvoľnovania opatrení. V posledných dňoch nové prípady nákazy koronavírusom pribúdajú len v jednotkách. Postupne sa tak rušia viaceré doterajšie opatrenia. Od 20. júna 2020 sú v platnosti nové zmeny v uvoľnovaní opatrení.

Aktuálny kĺzavý medián:

29

Aktuálny kĺzavý medián:

29

 

Otváranie hraníc
Slovensko rozširuje zoznam tzv. „bezpečných krajín“ (spolu už 23). Slovenskí občania, ktorí prídu domov z týchto krajín, nemusia absolvovať povinnú 14 – dňovú štátnu karanténu a na hraniciach si nemusia aktivovať mobilnú smart karanténu.
Spolu s ČeskomRakúskom Maďarskom sa „voľný režim“ rozširuje o tieto krajiny: 

 • Švajčiarsko
 • Nemecko
 • Lichtenštajnsko
 • Slovinsko
 • Grécko
 • Cyprus
 • Chorvátsko
 • Bulharsko
 • Fínsko
 • Nórsko
 • Dánsko
 • Island
 • Estónsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Malta
 • Monako
 • Poľsko
 • Čierna Horu
 • Faerské ostrovy
 • Švajčiarsko
 • Nemecko
 • Lichtenštajnsko
 • Slovinsko
 • Grécko
 • Cyprus
 • Chorvátsko
 • Bulharsko
 • Monako
 • Poľsko
 • Fínsko
 • Nórsko
 • Dánsko
 • Island
 • Estónsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Malta
 • Čierna Hora
 • Faerské ostrovy

S krajinami z tzv. „voľného režimu“ otvárame akúkoľvek formu dopravy. Obnoví sa aj letecká doprava. Kedy presne sa otvoria letiská a obnovia medzinárodné spoje, závisí od schopnosti dopravcov obnoviť linky. Na letiskách stále od cestujúcich požadujú negatívny test na koronavírus.
Ľuďom, ktorí sa vracajú z krajín, s ktorými Slovensko nemá otvorené hranice, epidemiológovia odporúčajú sa po príchode izolovať a dať si urobiť test na koronavírus.

Núdzový stav a mimoriadna situácia
Núdzový stav skončil o polnoci zo soboty 13.06.2020 na nedeľu 14.06.2020. Zrušením núdzového stavu sa ruší pracovná povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, taktiež zákaz uplatňovania práva na štrajk. Mimoriadna situácia (pandémia) nie je v zákone časovo ohraničená a stále trvá. Vláda ju zatiaľ nezrušila. 

Školy
Veľkou zmenou je tiež otvorenie škôl. Otvárajú sa tiež centrá voľného času a základné umelecké školy. Od pondelka 15. júna pokračuje vyučovanie aj v materských a základných školách (ročníky 1 – 5). Dnes (pondelok 22.06.) sa do škôl vrátia aj žiaci druhého stupňa a stredoškoláci. 

Povinnosť nosiť rúško
Nosenie rúška v exteriéri je dobrovoľné len v prípade, ak je možné dodržať minimálne 2 metre odstup od cudzích osôb. V prípade rodinných príslušníkov nebude nosenie rúška vo vonkajších priestoroch povinné. Ako doteraz, aj naďalej platí povinnosť nosiť rúška všade v interiéroch mimo svojho bydliska pre všetky osoby na území Slovenskej republiky. Táto povinnosť platí aj v prípade nosenia vydychového respirátora, ktorý musí byť taktiež prekrytý rúškom.
Výnimky hlavného hygienika v povinnosti nosiť rúška (časť „Povinnosť nosiť rúško“).

Meranie teploty
Ruší sa povinnosť merať teplotu pri vstupe do štátnych inštitúcií, do kúpeľov a do wellness centier.

Obchody a prevádzky
Od 3.júna môžu byť otvorené všetky predajne (maloobchodné prevádzky ako aj obchodné centrá). Všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky služieb musia zabezpečiť aby:

 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy a tiež
 • dodržiavanie odstupu medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre.

Ruší sa aj zákaz nedeľného predaja. Obchody však aj naďalej musia dbať na riadnu sanitáciu a dezinfekciu predajní. 

Preprava taxíkom
Od 20.06 sa ruší povinnosť sedieť v taxíku na zadnom sedadle. 

Verejné podujatia
od 01. júla 2020 sa 
povoľujú podujatia nad 1000 ľudí. Na športových štadiónoch je možné zaplniť kapacitu max 50%. 

Dotácie na nájomné pre podnikateľov
Min. hospodárstva SR pripravilo sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na úhradu nájomného, ktoré je reakciou vlády SR na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov.
Všetky informácie nájdete na webe MHSR: https://najmy.mhsr.sk/index.html

Súčasná situácia spôsobená pandémiou COVID-19 je výzvou pre mnohé malé a stredné firmy. Opatrenia pre spomalenie šírenia pandémie budú mať obrovský dopad na ekonomiku štátov, ale aj na fungovanie všetkých firiem. Zraniteľné sú v tejto situácii najmä malé a stredné firmy, ktoré sú závislé na príjme od svojich zákazníkov. 

Na tejto stránke nájdete sumarizáciu informácií a dôležitých liniek, ktoré vám môžu pomôcť zorientovať sa v súčasnej situácii. 

OBSAH:

Nasledovné informácie vychádzajú z podcastu NRoP 028 ŠPECIÁL – Pandémia COVID-19 je výzvou pre všetkých podnikateľov, ktorú sme nahrali s Tomášom Törökom, CEO BizBuilders. 

TU A TERAZ.
PRVÉ KROKY NA ZAČIATKU KRÍZY

V prvej fáze po zavedení opatrení na zastavenie šírenia nákazy COVID-19 (karanténa, zatvorenie škôl, obchodných centier a obchodných prevádzok) mnohým podnikateľom klesnú príjmy zo dňa na deň takmer na nulu. Preto je na začiatku dôležité neriešiť budúcnosť, ale zamerať sa na okamžité kroky, ktoré je možné urobiť:

OCHRANA ZDRAVIA

01

Zostaňte doma (ak je to možné) a riaďte sa odporúčaniami, ktoré nájdete na webe https://www.korona.gov.sk/. 

02

Starajte sa o svoje vlastné zdravie, posilňujte imunitu, cvičte, ak je to možné, choďte na prechádzku a veľa spite. Vaše zdravotné zlyhanie je to posledné, čo by ste pre túto chvíľu potrebovali.

03

Mimo domova povinne noste rúško. Plátené rúško musíte pravidelne dezinfikovať praním pri teplote vyššej ako 60 stupňov. Pri jednorázových rúškach je potrebné ich obmieňať. Návod na ušitie rúška: https://usirusko.sk

KOMUNIKÁCIA SO ZÁKAZNÍKMI

01

Ste v situácii, kedy musíte firmu riadiť v krízovom režime. Preto čím skôr zriaďte krízový tím zložený zo zástupcov zamestnancov, dôležitých oddelení a spolumajiteľov.

02

Prejavte empatiu, nepredávajte od prvej chvíle. Vaši klienti majú obrovský problém a nepotrebujú počúvať predajné argumenty svojich dodávateľov. 

03

Snažte sa pochopiť situáciu klienta a pýtajte sa, ako mu viete pomôcť. To je pre vás zároveň základný prieskum aktuálnej situácie. 

04

Ponúknite alternatívy (online, donáška, podpora e-commerce, čokoľvek viete ponúknuť zo svojho portfólia produktov).

05

Zriaďte a posilnite infolinku, ak máte viac klientov a nestíhate nápor. Zriaďte a vytvorte stránku častých otázok a odpovedí (FAQ).

KOMUNIKÁCIA SO ZAMESTNANCAMI

01

Ste v situácii, kedy musíte firmu riadiť v krízovom režime. Preto čím skôr zriaďte krízový tím zložený zo zástupcov zamestnancov, dôležitých oddelení a spolumajiteľov. 

02

Nastavte pravidelné stretnutia, nikdy nie per rollam, vždy len spoločne a ideálne s vizuálnym kontaktom.

03

Nechajte každému priestor, nech povie, kde osobne sa nachádza (pochopenie situácie).

04

Pomenujte všetky riziká. 

05

Všetko si zapisujte a robte si zoznam úloh

06

Nediktujte riešenia top-down, stimulujte riešenia zdola, ktoré pomáhajú riešiť pomenované riziká. 

07

Výstupom stretnutí musia byť vždy úlohy pre konkrétnych členov krízového tímu. 

Podeľte sa s nami o aktuálne problémy a výzvy z biznis prostredia. Ako odmenu prinesieme množstvo zaujímavého obsahu.

NÁSTROJE NA EFEKTÍVNU KOMUNIKÁCIU

Online stretnutia

SKYPE

ZOOM

WEBEX (Cisco)

Manažovanie úloh

TRELLO

MICROSOFT TEAMS

MONDAY.COM

EASYNOTE

Komunikácia

ČO ĎALEJ?
STREDNODOBÝ HORIZONT

Po zvládnutí úvodného náporu a stabilizácii krízových opatrení sa pustite do prípravy scenárov, ktoré vás čakajú v nasledujúcich mesiacoch.  

FINANČNÝ PLÁN

01

Reálne zhodnoťte stav aktuálnych tržieb v porovnaní s predpokladaným plánom (porovnanie so stavom pred, s rovnakým obdobím minulého roka, ap.). 

02

Použite metódu „kolíkovanie“ a odhadnite, ako by sa mohol vyvíjať váš rast do konca roka 2020.

03

Znižte náklady na nevyhnutné minimum.

04

Nakreslite si novú výsledovku – uzavrite prvé mesiace hospodárenia a extrapolujte tržby metódou „kolíkovanie“ do konca roka, aby vám to spolu s nákladmi dalo aspoň nulu. 

05

Vypočítajte si nový „cash flow“ – rátajte pritom s neuhradenými pohľadávkami (všetci sú v kríze), zohľadnite aj vaše neuhradené záväzky (úvery, leasingy, ap.). 

06

Aktualizujte stav vyššie uvedených parametrov každý mesiac. 

NÁSTROJE PRE FINANČNÝ PLÁN

Teraz nie je vhodná doba na experimenty, skúste si nájsť odborníka, ktorý vám s finančným plánom pomôže. Možno to urobí pre vás vaša účtovníčka alebo známy v poradenskej firme.  

LEGISLATÍVNE OPATRENIA

DÔLEŽITÉ LINKY

Prvá pomoc zamestnancom, firmám a SZČO  je balík prvých opatrení pripravený vládou SR na pomoc ekonomike zasiahnutej pandémiou nového koronavírusu (MHSR, 29. marec 2020). 

Príspevok na podporu udržania pracovných miest zamestnávateľovi až do výšky 50 % z náhrady mzdy poskytnutej zamestnancovi (ÚPSVR, 25. marec 2020).

Návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Úrad vlády SR, 24. marec 2020).

Úprava pracovnoprávnych vzťahov (advokátska kancelária Advokáti s.r.o.).

Smesvami.sk je portál kde môžete ponúknuť svoje budúce služby a cez jednoduchý formulár si tak vygenerovať vlastnú stránku.

Michal Meško (CEO Martinus) dal pár tipov na krízové riadenie firmy počas mimoriadnej situácie.

Finančná správa SR zverejnila dokument s najčastejšími otázkami a odpoveďami pre daňovníkov.

Detailné informácie o finančnej kompenzácii na podporu zamestnanosti (KPMG, 1. apríl 2020).

POČÚVAJ PODCAST AJ NA STREAMOCH

Získaj prístup k najnovším podcastom a naštartuj svoje podnikanie

POČÚVAJ PODCAST AJ NA STREAMOCH

Získaj prístup k najnovším podcastom a naštartuj svoje podnikanie

PARTNERI

Pri tvorbe a šírení obsahu prispeli

CHCEŠ ZÍSKAVAŤ AKTUÁLNE INFORMÁCIE?

Automaticky prístup k najnovším podcastom, livestreamom a informáciam z biznisu.

Newsletter posielame prostredníctvom služby Mailchimp a prihlásením súhlasíte so spracovaním osobných údajov.